Студио Витоша | Vitosha Studio


collapse collapse

* Форум | Forum

PSO2 cosmetics guides/resources for NA? by wfuuopy
[Today at 04:24:40 AM]


Mycareer Has to Be separated from Park/pro'm 2k20 by wfuuopy
[Today at 04:23:30 AM]


What's the best way to make money by wfuuopy
[Today at 04:22:19 AM]


Мобилна интеграция на сайта by Sentinel
[October 24, 2019, 11:47:16 AM]


Redesign of the site by kohai
[October 24, 2019, 11:36:27 AM]


Виц на деня by BobbyImisp
[August 30, 2019, 02:49:36 PM]

Ръководство по икономика

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bratignat

  • Our creations today, are your tomorrow dreams
  • Админ | Admin
  • Редовен | Regular
  • *
  • Tzar of Vitosha
    • View Profile
    • Vitosha Studio
on: January 16, 2019, 03:48:52 PM
Икономиката е най-силно развитата страна на EU III. Ако приемем икономиката в играта за еднородно ядро, важно е да знаем, че върху него влияние оказват стотици фактори.

Средствата в играта влизат в хазната ви по два начина:

1) Месечни постъпления - в случай, че имате достатъчно постъпления и те не са инвестирани в целия им размер в технологично развитие ще имате печалба (или ако сте инвестирали всичко-загуба всеки месец).
Месечните постъпеления 1/12 от сумата на таксите във всичките ви провинции, в които имате ядра. Провинции, в които нямате ядра не допринасят за това перо от бюджета ви.

2) В началото на всяка година ще получавате годишна рента. Ако месечните ви загуби са прекалено големи, те ще стопяват напълно годишната ви рента и ще ви принудят да вземате заеми, но ако са малки или сте на печалба всеки месец, то ще натрупвате пари в хазната си.
Годишната рента е сума от таксите на всички провинции, които владеете и са ваши ядра. Провинции, които са ваши, но нямате ядра дават 1/10 от таксата си.

Постъпелнията в икономиката можем да разделим на няколко основни пера:

I) Продукция - всяка област (province) в държавата ви ежемесчно дава определен продукт, който автоматично се преобразува в злато. Тази продукция може да се увеличи (или намали) от наличието на сгради в тази област. Основните произвеждащи сгради са :

(* сгради съществуващи само в модовете Pax Nomadica, The Nomads и The Wolves)

*-) Обработваеми земи I (Farmland) - увеличават данъчните постъпеления на провинцията с 0.6 злато, броят на войниците, които могат да се изхранят с 0.05, намаляват възможността за въстание в провинцията с 0.001, и увеличават прираста на населението с 0.01.
Изисквания, за да се построи сградата: 2ро ниво технология "продукция" (production technology)

*-) Обработваеми земи II (Farmland II) увеличават данъчните постъпеления на провинцията с 0.7 злато, броят на войниците, които могат да се изхранят с 0.09, намаляват възможността за въстание в провинцията с 0.001.
Изисквания, за да се построи сградата: 20 то ниво технология "продукция" (production technology); Обработваеми земи; Кръчма.

*-) Обработваеми земи III (Farmland III) - увеличават данъчните постъпеления на провинцията с 0.8 злато, увеличават данъчната ставка в провинцията с 0.09, броят на войниците, които могат да се изхранят с 0.01, намаляват възможността за въстание в провинцията с 0.001, увеличават ефективността на призводство с 0.01.
Изисквания, за да се построи сградата: 38 мо ниво технология "продукция" (production technology); Обработваеми земи II.

*-) Кръчма (pub) - увеличават данъчните постъпеления на провинцията с 0.3 злато, намаляват възможността за въстание в провинцията с 2,5
Изисквания, за да се построи сградата: 5 то ниво технология "управление" (government technology); Крепост I ниво (fort I).

-) Работилница (workshop) - увеличават данъчните постъпеления на провинцията с 2 злато.
Изисквания, за да се построи сградата: 9 то ниво технология "продукция" (production technology) *;

-) Пристанище (shipyard) - увеличава данъчните постъпеления на провинцията с 0.5 злато, скоростта за строеж на кораби се увеличава с 50 %
Изисквания, за да се построи сградата: 21 во ниво технология "морска" (naval technology); Излаз на провинцията към море.

-) Полицейски участък (constable) - увеличава данъчната ставка с 50 %, увеличава вероятността от бунт с 2.
Изисквания, за да се построи сградата: 86 то ниво технология "управление" (government technology).

-) Пазар (marketplace) - увеличава постъпленията от търговия с 2, увеличава темпа на нарастване на населението с 1 %.
Изисквания, за да се построи сградата: 20 то ниво технология "търговия" (trade technology); кръчма*.

-) Данъчен оценител\"асесор"(tax assessor) - намалява местното ниво на инфлация с 0.5 % годишно.
Изисквания, за да се построи сградата: 68 мо ниво технология "управление" (government technology).

-) Митници (customs house) - увеличава постъпленията от данъци с 5 %.
Изисквания, за да се построи сградата: 45 то ниво технология "управление" (government technology).


II) Данъчни постъпления - на основата на продукцията, която реализира всяка провинция и в комбинация с разнообразни икономически променливи (modifiers) се изчислява колко данъци ще постъпят в хазната. В началото на играта или в случай, че не сте развита търговска страна, това ще е основното перо, от което ще идват вашите постъпления Стремете се каквито и промени да настъпват, те да не влияят негативно върху така нареченият tax modifier или данъчна променлива. Това пряко ще засегне финансите ви.

III) Търговски баланс - в случай, че се развиете, като успешна търговска държава, може да реализирате невиждани търговски постъпления, които буквално да ви поставят пред въпросът - "как да прахосам всичките си средства?". За да навлезем в търговията на EU III първо трябва да се запознаем с нейната структура.

Важен елемент в търговията са т.н. търговски центрове (centers of trade) - това са провинции, в които се събират търговци от различни страни и конкурирайки се успяват да реализират печалба. За да търгувате в конкретен център на търговия, трябва да сте "открили" провинцията, която е център на търговия (да е видима на картата), и да не сте под санкция от държавата владееща тази провинция (ембарго).

За да създадете търговски център, трябва да се простите с "чувал пари" - 10 000* злато, сума непосилна в първите 100-200 години игра. Играта започва с около 20-тина центъра на търговия - 3 или 4 от които се намират в Америка, 3 или 4 в Източна Азия, и останалите в Близкия изток, Северна Африка и Европа. Обемът на търговският център е и границата, до която може да се разпросте общата печалба на всички търговци търгуващи в този център.

Обемът на всеки търговски център се формира от сбора на продукцията, която реализират, всички провинции в неговата област. Обикновенно към обсега на търговските центрове принадлежат от 30 до 90 и нагоре провинции. Една провинция гравитира само около един търговски център. Нека разгледаме търговския център в Константинопол. Да приемем, че към неговия обсег принадлежат само 3 провинции - Виза, Дарданелите и Константинопол. И съответно продукцията на тези провинции е 3, 5 и 12 злато. В такъв случай обемът на търговския център в Константинопол ще бъде 20 злато. Общата печалба на всички търгуващи търговци в този център, не може да надвишава 20 злато.

Обемът на търговските центрове се влияе от още една променлива - ресурсите, които притежава всяка една провинция в обсега му. Ресурсите коствено влияят върху доходите ви от провинциите. Но цената на ресурсите е променлива и се оформя от фактори, като търсенето и предлагането на ресурса, дали страната е във война, под ембарго ли е, ако провинцията е с излаз на море, дали пристанищата й са под блокада, дали страната е в гражданска война или стабилността на правителството й е слабо. Ресурси, като въглища (copper), желязо (iron), жито (grain), риба ( fish), коне (horses)*, например се влияят силно от тва дали страната е във война, но доста по-слабо, ако страната е под ембарго. Обемът на някой търговски център може изненадващо да скочи в десетки пъти, ако се появи ресурс, който е търсен на пазара. Например когато достигнете 1900* година (или някъде там), и се открият петрол и газ в някой провинции, центъра, към който принадлежат, ще увеличи обемът си.

Можем ли да повлияем на търговията в търговските центрове?
На търговските центрове, пряко могат да влияят страните, които владеят провинцията, в която са организирани. Например, на търговския център в Константинопол, могат да влияят, само византийците, в периода, в който те владеят провинция Константинопол. Ако Византия подложи България на ембарго, България, губи правото да изпраща търговци във всички търговски центрове под властта на Византия. Ембаргото е мощен икономически инструмент в EU III, но и нож с 2 остриета - когато подложите някого на ембарго, вашият напредък в технологията "търговия" (trade technology) автоматично се забавя с 50 %.

Търговските центрове имат 6 нива на търговия. На първото най-ниско ниво, могат да търгуват до 8 търговеца На това ниво, количеството им печалба е силно ограничено и най-малко. Ако успеят да се преборят с търговци от по-високо ниво, вашите търговци се изкачват на следващото ниво, където могат да печелят повече, но и местат за търговия са по-малко. И така до най-високото ниво на търговия, където има само едно място - монополизмът.

Както може да се досетите в икономиката има не само приходи, а и разходи. В момента, когато разходите ви превишат приходите ви, започвате да губите от наличните си средства , т.е. на загуба сте. Когато сте изчерпали всичките си налични средства и продължавате да сте на загуба, т.е. губите пари, автоматично изтегляте заем. По заемът, който вече дължите текат лихви, които увеличават вашите загуби и ако не промените по някакъв начин подходът си, това ще доведе до не връщане на заемът, от което следват множество санкции.

Перата, по които може да губите пари са:

1) Разходи за армиите и флотът ви - ако понижите разходите за армиите си и флота, техният морал и боен дух се понижава, а след битки, в които са претърпели загуби на хора и флот, или по-бавно ще се възстановяват тези загуби или ако не влагате никакви средстав за поддръжка, тези загуби, няма да се възстановяват. Този разход може да достигне сериозни нива, обикновенно, е вторият по-големина разход изобщо, в случай, че поддържате армията си добре.

2). Заплати на съветниците ви - имате право на 3 броя съветника, максимум. Има около 30 тина вида различни съветници, които ви помагат с различни бонуси. Наемайки ги, вие плащате крупна сума, за тях, но отделно, ежемесечно им заплащате и заплата, която се прибавя, към вашите разходи. Нормално ниво на разходи за заплата на съветници е от 1 до 10-15. Колкото по-просветени са вашите съветници, толкова по-големи облаги ще ви носи тяхната служба, и естествено по-големи разходи. Малък разход, единственият начин да му повлияете е като се лишите от усулугите на съветниците, но тогава ще загубите много повече...

3) Разходи, за развитие и поддръжка на колонии - ако сте започнали колониализиране на незавзети територии, това ще ви струва пари. Колкото по-отдалечена е областта, която колонизирате, или колкото по-враждебно настроени са местните, толкова по-големи разходи ще имате. Могат да достигнат големи размери, ако колонизирате над 30-40 провинции едновременно. И все пак, ако може да си позволите да се заемете с колонизирането им, ще може да си позволите и разходите по тях, докато се превърнат в част от вашата империя.

4) Разходи за мисинери и мисионерска дейност - разпространяването на държавната религия, в области, които владеете, но не я изповядват струва пари. Обикновенно това перо не достига високи равнища и не бива да се притеснявате от него.

5) Инфлация - много опасна част от разходите ви. Инфлацията се влияе от много неща - вашата политика, загуба на стабилност, прекалено много провинции, чиито ресурс е злато, дългогодишни военни конфликти и множеството случайни събития (events). Най-доброто ниво на инфлация, което може да поддържате е 0. Ако инфлацията нарастне над 6-7 % ще започне да ви се отразява сериозно. Инфлацията намалява в една посока приходите ви и едновременно с това увеличава разходите ви, т.е. имате двойна загуба. Увеличава цените на сградите, създаването на армиите и на всичко, за което може да се сетите. От друга срана, ако забележите, че някоя страна има инфлация по-висока от 40 % - отпишете я, независимо от размерите си или армиите си, рано или късно ще се разпадне или ще падне под ударите на враговете си. С инфлацията може да се преборите по 2 начина, които могат да се комбинират, и като цяло бавно я свалят:
а) Със съветник, който сваля инфлацията.
б) Като построите възможно най-много данъчни оценители\асесори.
Винаги трябва да следите инфлацията - тя мl


Tags:
 

* Галерия | Gallery